प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमला 2006 साली एका गोटीला (वृषण) ज़ोरदार मार लागलेला आहे.

1 उत्तर

काही त्रास होत असेल किंवा भीती वाटत असेल तर आपल्या नेहमीच्या डॉक्टरचा सल्ला घ्या. काही प्रश्न असेल तर आम्हाला विचारा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

5 + 12 =