प्रश्नोत्तरेमहिलांच्या चंडडीला Panty म्हणतात का निकर असे म्हणतात

1 उत्तर

दोन्ही नावं आहेत.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

12 + 16 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी