माझा वय २५ मला मुली आणि लग्न झालेल्या महिलांच्या वापरलेल्या ब्रेसियर आणि निकरचा वास घ्यायला आ्वडतो . सवय चांगली की लाईट सांगा मला

1,252
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमाझा वय २५ मला मुली आणि लग्न झालेल्या महिलांच्या वापरलेल्या ब्रेसियर आणि निकरचा वास घ्यायला आ्वडतो . सवय चांगली की लाईट सांगा मला
Kiran mheta asked 1 year ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 1 year ago

कोणाला कशातुन आनंद मिळेल हे प्रत्येकाच्या आवडीनूसार ठरते. तेव्हा आनंद मिळवणं यात वाईट काही नाही. पण हे करताना आपल्याकडून कुणाला त्रास होणार नाही याचीही काळजी घेणं गरजेचे आहे.