प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमाझी एक girlfriend आहे पण तीच आता लग्नं झालं आहे.

माझी एक मैत्रीण आहे. तीच आता लग्न झालं आहे. तिचा नवरा तिला charam सुख पर्यंत घेऊन जातो . अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत घेऊन जातो . पण तिला charam सुख भेटत नाही. इच्छा अपूर्ण राहते. तर तिला charam सुख न मिळाल्यामुळे खूप त्रास होतो. तीच पूर्ण शरीर आकसून जाते. पूर्ण शरीर ताठते आणि अवघडल्या सारखं वाटतं. तिच्या पोटात पण दुखते. असं का होत असेल तिला…कृपया काहीतरी उपाय सांगा ?वय 24 वर्षवर्षवर्षवर्षवर्

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

11 + 0 =