प्रश्नोत्तरेCategory: Private Questionमासिक पाळी सुरू असताना गर्भ निरोधक गोळी घेतल्याने काय काय दुष्परिणाम होतात.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 6 =