मासिक पाळी सुरू असताना गर्भ निरोधक गोळी घेतल्याने काय काय दुष्परिणाम होतात.

1,111
प्रश्नोत्तरेCategory: Private Questionमासिक पाळी सुरू असताना गर्भ निरोधक गोळी घेतल्याने काय काय दुष्परिणाम होतात.