मासीक पाळी asked 7 years ago

मला मासीक पाळी ही वेळेवर येत नाही कधी कधी म्हणजे ५-६ महीने येते वेळोवेळी आणि नंतर मग ५-६ महीन्यात चुकते म्हणजे परत २-३ महीन्यांनी येते तर मी डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तर ते बोलले की हारमोन्स बदलावामुळे होत पण मला ह्याची भीती वाटत आहे तर माझ्या मैत्रीणी म्हणतात की पुढे याचा गरोदरपणात धोका येऊ शकतो तर मला भीती आहे अस काय होऊ शकतं काय…?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 6 =