प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमुलगी पटली आहे का नाही हे कसे ओळखावे
1 उत्तर

हे ओळखण्याचं कोणतच साधन नाही. तुम्ही जर त्या मुलीला तसं विचारलं असेल आणि तिनं तुम्हाला होकार दिला असेल तरच पुढे जा. अन्यथा असे गैरसमज करणं सोडा. कोणत्याही व्यक्तीबद्दल असे गैरसमज करणं चुकीचं आहे.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 2 =