प्रश्नोत्तरेमोठ्या घरच्या बायंका जास्त सेक्सी का?ईनट्रेन्स का होतात लगेच?

1 उत्तर

असं काही नसतं. हे अजूनतरी कोणत्याही संशोधनातून सिद्ध झालेलं नाही. एखाद दुसऱ्या अनुभवामुळे किंवा ऐकीव माहितीतून अशाप्रकारचे जजमेंट्स तयार करणं काही योग्य नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 11 =