प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsलिंगाच्या आकाराविषयी

नमस्कार,मी आपल्या साईटचा नियमित वाचक असून आपल्या साईट मुळे मला खूप ज्ञान मिळालेल आहे, आणि मी थोडा का होईना हे सर्व समजून घेणारा थोडाफार पक्व झालो आहे, असतो.

हल्ली मी तुमचे साईटवरचे प्रत्येक प्रश्न वाचतोय मला काही प्रश्न वाचताना खूप हसू येतंय या जगात असेही लोक वावरतात हे बघून खूप आश्चर्य वाटतंप्रत्येकासाठी वेगवेगळे गोष्टीचा वेगवेगळा अर्थ असू शकतो हे कळालंथोडक्यात म्हणायला गेलं तर तुमच्या लोकांना खूपच फायदा होतो त्यासाठी तुमचे खूप खूप धन्यवाद

माझा प्रश्न छोटासा आहे

माझे लिंग थोडे डाव्या साईडला वाकलेले आहे

दिसताना आकार थोडा विचित्र आहे वाकलेलं दिसतं ते

सेक्स करायला काही अडचण होते का वाकलेलं असल्यावर

आशा करतो की सविस्तर उत्तर द्याल

धन्यवाद

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 20 =