प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsलिंगावर मांसाळ फोड आलेला आहे

1 उत्तर

फ़ोड का आलाय हे आधी शोधावं लागेल. तुम्ही डॉक्टरांना भेटून त्यांचे मार्गदर्शन घ्या.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

12 + 2 =