लैंगिक आरोग्य

389
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsलैंगिक आरोग्य

माझं वय 26 वर्ष आहे. लैंगिक आरोग्य Normal आहे. पण मला असा Problem आहे की माझ्या शिश्न वर जी skin आहे आणि ती ज्या ठिकाणी शिश्नाला जोडलेली आहे तिथे आग होते व खाज सुटते. शिश्न स्वच्छ करताना ज्या वेळेस skin मागे घेतो तेंव्हा आणि Masturbation and Sex करताना पण आग होते नंतर Normal असते. डॉक्टर ने दिलेले मलम लावले तर 2-3 दिवस बरे वाटते नंतर पुन्हा त्रास होतो. मी Bisexual आहे मी Girl and Boy दोघांसोबत sex करतो. यामुळे तर problem होत नसेल ना?आणि अजून एक प्रश्न आहे की ज्यावेळी माझे शिश्न ताठ होते त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर precum येते यामुळे Partner Dick Suck करत नाही. मला शिघ्रपतनाचा त्रास नाही परंतु partner Awkward feel करतो. कृपया मार्गदर्शन करावे.

1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

खाज सुटण्याचे व आग होण्याचे कारण शोधणे गरजेचे आहे त्यासाठी युरोलॉजिस्ट वा तुमच्या डॉक्टरांना पुन्हा दाखवुन घ्या व हे सगळं सांगा. तुम्ही कुणाशीही संबंध ठेवताना निरोधचा वापर करत असाल तर असा त्रास तिथुन व्हायचा काहीही संबंध नाही.

जोडीदाराला Awkward वाटतं आहे तर ठिक आहे ना….नसेल इच्छा होत..it’s ok काहीही कारण असो, जर तुमच्या जोडीदाराला इच्छा होत नसेल मुखमैथुन करण्याची तर हा त्यांचा चॉईस आहे, अन तुम्हाला त्याचा आदर ठेवावा लागेल.