वहीनी ची अडचण

655
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsवहीनी ची अडचण
Pritesh asked 1 month ago

माझी वहिनी ला एक त्रास सुरू झाला आहे. तिने आता बाळाला दूध पाजण बंद केलं आहे कारण आता तो 2 वर्षाचा झाला आहे. पण तिला अजून दूध येत आहे. तिने काल तिच्या नवऱ्याला सांगितलं प्यायला पण तो नाही तयार झाला. मग तिने मला पाजलं. ती बोलली काही दिवस मला प्यायला लागेल. तिला त्रास होत असेल तर मी काही दिवस दूध पिऊ शकतो का? तिच्या नवऱ्याची काही हरकत नाही.

1 Answers
let's talk sexuality answered 1 month ago

तसंही दूध पौष्टिक असतेच, अन जर कुणाची काहिच हरकत नाही तर प्रश्न येतो कुठे?