प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsशरीरसुख म्हणजे खरोखर स्वर्गसुख आहे का?

1 उत्तर

हे व्यक्तिनिहाय आहे. प्रत्येकाची सुखाची कल्पना वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे कुणाला स्वर्ग सुख वाटेल तर कुणाला फक्त उपचार तर कुणाला त्रासदायक ही वाटेल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 16 =