शरीरसुख म्हणजे खरोखर स्वर्गसुख आहे का?

214
प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsशरीरसुख म्हणजे खरोखर स्वर्गसुख आहे का?
Sada Jadhav asked 2 weeks ago
1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

हे व्यक्तिनिहाय आहे. प्रत्येकाची सुखाची कल्पना वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे कुणाला स्वर्ग सुख वाटेल तर कुणाला फक्त उपचार तर कुणाला त्रासदायक ही वाटेल.