प्रश्नोत्तरेसेकसि बदल मुलि कस वागु सकतात

लिचामुलिमलललममसलल

2 उत्तर

तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नातून तुम्हाला नेमकं काय विचारायचं आहे हे समजत नाही. कृपया तुम्हाला जे काही विचारायचे आहे विस्ताराने आणि स्पष्टपणे विचारा जेणेकरून तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे जाईल.

याशिवाय आपल्या वेबसाईटवर लैंगिकतेच्या विविध पैलूंविषयीचे अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत त्यात कदाचित तुमच्याही प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला मिळून जाईल. खालील लिंकवरील ‘प्रश्नोत्तरे’ नक्की वाचा.

https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

12 + 6 =