स्तनपान asked 8 months ago

अशक्त वयस्कर माणसाला स्तनपान केलं तर त्यांना त्याचा काही फायदा होतो का? दिवसातून किती वेळा योग्य राहील?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

20 + 2 =