स्तनपान asked 1 year ago

अशक्त वयस्कर माणसाला स्तनपान केलं तर त्यांना त्याचा काही फायदा होतो का? दिवसातून किती वेळा योग्य राहील?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

10 + 12 =