प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsहस्तमैथुन करताना वीर्य पडल्यानंतर शिश्न नलिकेला आतुन जळजळ का होते?

हस्तमैथुन करताना वीर्य पडल्यानंतर शिश्न नलिकेला आतुन जळजळ का होते?

1 उत्तर

सामान्यतः हस्तमैथुन केल्यांनतर शिश्न नलिकेला अशी जळजळ होत नाही. उष्णतेमुळे किंवा लैंगिक संबंधांतून पसरणाऱ्या आजारांमध्ये अशी जळजळ होण्याची शक्यता असते. लैंगिक संबंधांतून पसरणारे आजार हस्तमैथुनामुळे होत नाहीत. अशा प्रकारचे आजार असणाऱ्या व्यक्तींशी लैंगिक संबंध आल्यास असे आजार होऊ शकतात. प्रत्येकवेळी वीर्य बाहेर पडल्यानंतर किंवा लघवी करताना शिश्न नलिकेला आतून जळजळ होत असेल तर लैंगिक संबंधांतून पसरणाऱ्या आजारांची शक्यता आहे किंवा उन्हाळे लागले आहेत का याची खात्री करून घेण्यासाठी योग्य त्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. मोकळेपणाने डॉक्टरांशी बोला.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 7 =