प्रश्नोत्तरेहार्मोन बदलामुळे मुलींच्या अंगावर आलेले केस जर औषधी घेतल्या आणि हार्मोन्स लेवल नॉर्मल केली तर अंगावरील केस कमी होईल का? मे डॉक्टर कडे गेले असता त्यांनी मला सांगितले की हार

1 उत्तर

हा वैद्यकीय स्वरूपाचा प्रश्न असल्याने कृपया डॉक्टरांचाच सल्ला घ्या. तेच तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 1 =