प्रश्नोत्तरेकोणत्या धर्मा मध्ये मावस बहिणी बरोबर सेक्स किंवा लग्न केलं जात

1 उत्तर

मुस्लीम धर्मीय समूहांत चुलत चुलत किंवा आत्ते किंवा मावस बहिण अथवा भावासोबत लग्न केले जाते. त्यातही कदाचित प्रदेशवार काही बदल असू शकतात. शोधावी लागेल. हिंदू धर्मात काही समूहांमध्ये मामा किंवा मामे भाऊ-बहिण यांच्याशी लग्न केले जाते. इतर धर्मांबद्दल माहिती नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

16 + 11 =