प्रश्नोत्तरेजर लिंग ताठ होत असेल पण लहान आहे काही अडचण नाही का

1 उत्तर

नाही. आणि लहान म्हणजे किती हे सांगा. सुखकारक लैंगिक संबंधांसाठी उत्तेजित अवस्थेतील लिंगाची लांबी किमान साधारण २ इंच पुरते. आपल्या वेबसाईट वर लिंगाच्या लांबी, सईज विषयी अनेक प्रश्न उत्तरे आहेत. ते वाचा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 11 =