प्रश्नोत्तरेतोंडात दिल्यावर काही होते का ?

1 उत्तर

जोडीदारांनी एकमेकांच्या लैंगिक अवयवांना जिभेने चाटणे अथवा लिंग तोंडात घेणे याला मुखमैथुन असं म्हणतात. जर दोन्ही जोडीदारांची इच्छा असेल, दोघांनाही त्यातून आनंद मिळत असेल तर त्यात गैर काही नाही. जोडीदाराच्या संमतीने मुखमैथुन केले तर काहीच होत नाही. तसेच हे य स्राव तोंडावाटे शरीरात गेले तरीही ते शरीरासाठी हानिकारक नसतात . मात्र मुखमैथुन करताना लैंगिक अवयव स्वच्छ असायला हवेत. लैंगिक अवयवांना कधी कधी जंतुसंसर्ग होण्याची शक्यता असते. असा काही जंतुसंसर्ग झाला असेल तर त्यावर उपाय करावा. अशा वेळी मुखमैथुन करू नये. काही जणांना मुखमैथुन करणे किळसवाणे वाटू शकते. त्यामुळे दोन्ही जोडीदारांना यातून आनंद मिळतोय का याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

याविषयीची अनेक प्रश्नोत्तरे वेबसाईट वर चर्चिली आहेत, ती नक्की वाचा.

प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

2 + 5 =