प्रश्नोत्तरेमला रोज सेक्स करावे वाटते व माझी गर्लफ्रेंड रोज सेक्स करण्यास ती नकार देते देते ती विवाहित आहे व मी अविवाहित आहे पर्याय सागा

2 उत्तर

उत्तर सोपं आहे. गर्लफ्रेंड दररोज सेक्स करण्यास नकार देत असेल तर तिच्या इच्छेचा आदर करा. लैंगिक संबंधांमध्ये दोन्ही जोडीदारांची इच्छा, संमती आणि सुरक्षितता महत्वाची आहे.

तुमच्या प्रश्नाला अनेक भावनिक आणि सामाजिक पैलू आहेत त्याचा तुम्ही विचार करावा असे वाटते.

१.उघड आहे तुमचे हे संबंध तुम्ही जगासमोर स्वीकारण्याच्या स्थितीत नसणार आहात. ते लपवावे लागतील. कारण आपल्या समाजात ते स्वीकारले जाण्याची शक्यता नाही. असे संबध जर उघडकीस आले तर त्यातून तयार होणाऱ्या अडचणींना/ गुंतागुंतीला सामोरं जाण्याची तुमची तयारी आहे का? त्यावेळी दोघांची एकमेकांना साथ असेल का? कारण बहुतेक वेळेस पुरुषासाठी हे सोपं असू शकतं, बाईसाठी नाही…

२. या लैंगिक संबंधांमुळे तुमच्या मैत्रिणीच्या वैवाहिक नात्यामध्ये गुंतागुंत वाढू शकते.

३. दुसऱ्याच्या बायकोसोबत लैंगिक संबध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

निर्णय काहीही घ्या पण त्याच्या परिणामांची जाणीव ठेवा आणि जबाबदारीही घ्या. त्यापासून पळून जाऊ नका किंवा माझा काही संबंध नाही असं नंतर म्हणू नका.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

16 + 12 =