प्रश्नोत्तरेमहिला किती वेळ . सेक्स करु शकतात

1 उत्तर

तुमच्या प्रश्नाचे नेमके उत्तर देणे अवघड आहे. खरंतर तुमच्या या प्रश्नाचे एकच असे उत्तरच नाही. हे प्रत्येक व्यक्तीवर अवलंबून आहे. तसंच एका व्यक्तींनं एका वेळी अमुक इतका वेळ सेक्स केला म्हणजे पुढच्या वेळी ती तितकाच वेळ सेक्स करेल/करू शकेल असं काहीच सांगता येत नाही. हे ज्यांना सेक्स करायचा आहे त्यांनी ठरविण्याची गोष्ट आहे किंवा त्यांच्या इच्छेवर, मूडवर अवलंबून आहे. सेक्स करणाऱ्या व्यक्तींची मर्जी आणि इच्छा मात्र महत्वाची. आपल्या वेबसाईटवर याविषयीचे अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत ती ‘प्रश्नोत्तरे’ जरूर वाचा. तुम्हाला शोधणे सोपे जावे यासाठी लिंक देत आहे.

प्रश्नोत्तरे :- https://letstalksexuality.com/question/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 3 =