प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsमुलाचे आणि वडिलांचे रक्त गट एक असु शकतात का

मुलाचे आणि वडिलांचे रक्त गट एक असु शकतात का

1 उत्तर

हो असू शकतो. मुलांचे रक्तगट काय असू शकतात याच्या काही मर्यादित शक्यता असतात ज्या आईवडिलांच्या रक्तगटावर अवलंबून असतात. मुलांचा रक्तगट आणि आई-वडिलांचा रक्तगट एक असू शकतो आणि त्यात काही गैर नाही.

यासंदर्भात वेबसाईट वर अनेक प्रश्न चर्चिले आहेत. त्यापैकी दोन प्रश्नांच्या लिंक्स खाली दिल्या आहेत, त्या पाहा.

https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%97%E0%A4%9F-%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%B5%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A8/

https://letstalksexuality.com/question/%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%A3%E0%A4%BF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%B2%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%95/

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 2 =