प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsरात्री उशिरा झोपल्यामुळे पुरुष विर्यावर काय परिणाम होतो व त्याचे गर्भधारणेवर होणारे दुष्परिणाम काय आहेत.

 

 

1 उत्तर

हो, रात्री उशिरा झोपण्याने विर्यामध्ये स्पर्म काऊंटवर परिणाम होतो. अन स्पर्म काऊंटवर परिणाम झाल्याने गर्भधारणा होण्यामध्येही अडचणी येतात. आपल्या शरीराच्या जैविक घड्याळावर रात्री उशिरा झोपल्याने परिणाम होतो. अन त्यामुळे आपल्या शरीरावर परिणाम होतो तसाच तो वीर्यनिर्मितीवरही होतो.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

3 + 9 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी