प्रश्नोत्तरेलिंग सारखेच असते मग योनी वेगवेगळी का?

2 उत्तर

लिंग ही सारखे नसते मित्रा. प्रत्येक व्यक्ती दिसायला, वागायला, स्वभावाने वेगळी आहे. अगदी बोटाचे ठसेसुद्धा सारखे नसतात. एकमेव असतात.

लिंग ही सारखे नसते मित्रा. प्रत्येक व्यक्ती दिसायला, वागायला, स्वभावाने वेगळी आहे. अगदी बोटाचे ठसेसुद्धा सारखे नसतात. एकमेव असतात.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

2 + 14 =