प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsवहीनी ची अडचण

माझी वहिनी ला एक त्रास सुरू झाला आहे. तिने आता बाळाला दूध पाजण बंद केलं आहे कारण आता तो 2 वर्षाचा झाला आहे. पण तिला अजून दूध येत आहे. तिने काल तिच्या नवऱ्याला सांगितलं प्यायला पण तो नाही तयार झाला. मग तिने मला पाजलं. ती बोलली काही दिवस मला प्यायला लागेल. तिला त्रास होत असेल तर मी काही दिवस दूध पिऊ शकतो का? तिच्या नवऱ्याची काही हरकत नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

3 + 18 =