प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsशुक्राणु वाढविण्यासाठी काय करावे लागेल

1 उत्तर

शुक्राणू कमी आहेत असा तुमचा अंदाज आहे की तुम्ही वैद्यकीय तपासणी केली आहेत हे प्रश्नातून कळत नाही. शुक्राणू कमी आहेत असा अंदाज असेल तर वैद्यकीय तपासणी करुन घ्या. जर तपासणी केली असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच पुढील उपाय करा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 3 =