प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsसंभोग करताना जोडीदारासोबत काय बोलावे

1 उत्तर

प्रत्येकाची लैंगिक सुखाची, तृप्तीची, उपयोगात आणावयाच्या पद्धतींची कल्पना वेगळी असू शकते. त्यामुळे तुम्हाला आणि तुमच्या जोडीदाराला काय आवडते याविषयी एकमेकांशी अगोदर बोला. मग तुम्हाला लैंगिक संबंधांच्या वेळी काय बोललेले आवडेल त्या विषयी ठरवा…

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 0 =