प्रश्नोत्तरेCategory: Private Questionपतीने लग्नाअगोदर सेक्स केला ते कसे ओळखावे?

पतीने लग्नाअगोद सेक्स केला ते कसे ओळखावे?

1 उत्तर
Answer for सेक्स answered 12 months ago

हे ओळखण्याचा कोणताही मार्ग नाही. त्यासाठी एकमेकांशी मोकळा संवाद असणे महत्वाचे आहे.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 19 =