प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsस्त्रीच्या छातीवर हलके विरळ केस असतील किंवा जास्त केस असतील तर ती स्त्री जास्त पुरुषांसोबत सेक्स करणारी असू शकते का म्हणजे च तिच्यामध्ये जास्त लैंगिक भावना असू शकतात का?

2 उत्तर

स्त्रीच्या छातीवरील केस आणि सेक्स किंवा लैंगिक इच्छा याचा काहीही संबंध नाही. छातीवर केस असणारी स्त्री एकापेक्षा जास्त पुरुषांबरोबर लैंगिक संबंध ठेवते हाही खूप मोठा गैरसमज आहे. एखाद्या शरीरावर दिसणाऱ्या गोष्टींवरून एखादी व्यक्ती अनेक व्यक्तींसोबत संबंध ठेवते की नाही हे ठरविणे कितपत योग्य आहे ? याला काही शास्त्रीय आधार आहे का? याचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. एखाद्या व्यक्तीला जास्त लैंगिक इच्छा आहे, असे समजूयात. पण याचा अर्थ ती व्यक्ती जास्त व्यक्तींसोबत लैंगिक संबंध ठेवत असेल हे आपण कोणत्या आधारावर ठरवणार ? म्हणूनच हा खूप मोठा गैरसमज आहे आणि याला काहीही शास्त्रीय आधार नाही.

आता अंगावर केस का येतात? हे समजून घेवूयात. वयाच्या अंदाजे 10 व्या वर्षानंतर लैंगिक संप्रेरकांचा आपल्या शरीरावर परिणाम दिसायला लागतो. ही संप्रेरकं अँड्रोजन आणि इस्ट्रोजन अशा दोन गटातील असतात. पुरुष आणि स्त्री अशा दोघांच्याही लिगांमध्ये दोन्ही गटातील संप्रेरकं तयार केली जातात. त्यांच्या प्रमाणात फरक असतो. स्त्री शरीरात इस्ट्रोजन तर पुरुषांच्या शरीरात अँड्रोजन जास्त प्रमाणात तयार होतं. अँड्रोजन हे हाडांच्या वाढीसाठी आणि शरीरावरच्या केसांसाठी कारणीभूत असतं. पुरुषांच्या शरीरात अँड्रोजनचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांच्या अंगावर केस जास्त येतात. काही स्त्रियांमध्ये जर अँड्रोजनचे प्रमाण वाढलं तर त्यांच्या अंगावरही केस किंवा दाढी मिशा येवू लागतात. यात काहीही अनैसर्गिक नाही.

स्त्रियांमध्ये अँड्रोजन (व त्याच्यापासून तयार होणारं प्रोजेस्टेरॉन) चं प्रमाण वाढलं किंवा काही कारणास्तव त्यांनी इंजेक्शनवाटे घेतलं (उदा. वेटलिफ्टर्स) तर त्यांचं शरीर पुरुषी बनायला लागतं. आवाज बदलणं चेहऱ्यावर पिंपल्स येणं, हनुवटी, चेहरा व अंगावर जास्त प्रमाणात केस येणं तसेच अनियमित मासिक मासिक पाळी किंवा मासिक पाळी न येणं, लैंगिक इच्छांमध्ये बदल, लैंगिक इच्छांमध्ये वाढ, असे काही बदल दिसतात. अँड्रोजनचे किती प्रमाणात वाढले आहे त्यावर लक्षणांची तीव्रता अवलंबून असते. अंगावर केस असतील व इतर काही त्रास नसेल तर घाबरण्याचं, काळजी करण्याचं कारण नाही. आपण जसे आहोत तसं स्वतःवर प्रेम करायला/ स्वीकारायला हवं. त्यामुळं स्वतःची लाज वाटून घेण्याची कारण नाही. पण तरीही तुम्हाला केस घालवायचे असतील तर आणि वर नमूद केल्यापैकी इतरही काही त्रास जाणवत असतील तर मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. अन्यथा काळजी करण्याचे कारण नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

7 + 11 =