Beautiparlor fear asked 8 years ago

Mazi mulgi 21 varshanchi ahe. Tila kakhetle case ani overall waxing sathi beauti parlor madhe jaychi laaj vatate.
Tila anolkhi vyaktisamor (bhale he ti stri asel) antarvastravar rahayla laaj vatate je sahajik ahe.
Pan beautiparlor madhe he sagla normal asta he me tila kasa samjau?

1 उत्तर
Answer for Beautiparlor fear answered 8 years ago

तुमच्या मुलीची लाज ही तिची खाजगी बाब म्हणून सोडून द्या. त्याची काळजी करू नका. तिला ओके आहे ना ब्युटी पार्लर मध्ये न जाणं? मग झाले तर! फारच चिंता वाटली तर तिला विश्वासात घ्यायला तिच्या मैत्रिणीची मदत घ्या..

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

11 + 18 =