Breast asked 3 years ago

मी २२ वर्षाचा आहे, माझा एक Breast दुसऱ्या Breast पेक्षा मोठा आहे, तर यावर उपाय काय? याने भविष्यात काही अडचण तर होणार नाही नानाना?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 11 =