Breast asked 3 years ago

मी २२ वर्षाचा आहे, माझा एक Breast दुसऱ्या Breast पेक्षा मोठा आहे, तर यावर उपाय काय? याने भविष्यात काही अडचण तर होणार नाही नानाना?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 16 =