candom asked 7 years ago

1 उत्तर
Answer for candom answered 7 years ago

तुम्हाला नक्की काय विचारायचे आहे ते समजू शकले नाही. कृपया तुमचा प्रश्न विस्ताराने विचारा जेणेकरून आम्हाला उत्तर देणे सोपे जाईल.
 
 

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

14 + 7 =