Frenulum breve asked 3 years ago

माझ्या शिस्नमुंडाखालची त्वचा पुर्णपणे मागे जात नाही कारण ती खूप tight आहे. तेथील त्वचा elastic band सारखी ताणली गेली आहे. ह्या condition ला short frenulum म्हणतात असे म्हणतात असे माझ्या वाचनात आले होते. आपल्या बोलीभाषेत त्याला शीर असेही म्हणतात. तर ति शीर तुटणे आवश्यकच असते का आणि ति न तुटल्यास premature ejaculation सारख्या समस्या येतात का? कारण माझे लिंग खूपच sensitive आहे व माझे 9 out of 10 times premature ejaculation होतेच होते. यावर उपाय काय? कृपया याविषयी सविस्तर माहिती द्यावी..

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

10 + 6 =