Garbha dharne vishai asked 6 years ago

mazy patnila 1lamhina chalu ahe thicy potat sarkhe dukat ahe ase hot asteka?

1 उत्तर
Answer for Garbha dhare visai answered 6 years ago

पोटात दुखण्यामागचे नेमके कारण आणि उपचार समजून घेण्यासाठी कृपया डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 7 =