प्रश्नोत्तरेh i v एड्स स्त्री संगे किस केल्यावर लागण होऊ शकते का
1 उत्तर

एच.आय.व्ही  असलेल्या व्यक्तीच्या घामातून, लाळेतून, डोळ्याच्या पाण्यातून किंवा स्पर्शातून एच.आय.व्ही.चा संसर्ग होत नाही.
निरोध न वापरता लैंगिक संबंध आल्यास मात्र एच आय व्हीचा संसर्ग होऊ शकतो. 

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

5 + 8 =