प्रश्नोत्तरेCategory: Public Questionsis masturbation beneficial? sexual thinking in mind about any known person… is it natural or any mental disorder?

Mastetbutation boon or ban
Sexual thought about known person during masterbute is it natural or kind of mental disorder

1 उत्तर

हस्तमैथुन करताना प्रत्येक जण वेगवेगळे विचार मनात आणत असतो. कुणी आपल्याला आवडणाऱ्या एखाद्या मुलीचा, मुलाचा किंवा अगदी काल्पनिक स्त्रीचा, पुरुषाचा विचार करून हस्तमैथुन करतं तर कुणी केवळ त्यातून मिळणाऱ्या लैंगिक शारीरिक सुखाकडे लक्ष देतं. यात मनोविकृती नक्कीच नाही. तुम्ही जे करताय त्यातून तुम्हाला आनंद मिळतोय आणि बाकी कुणालाही इजा पोचत नाही मग यात अपराधी वाटून घेण्याची काहीच गरज नाही.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 18 =