konta mail ID distoy tumhala? asked 7 years ago

Mi nehmi prashn vicharto, pan maza mail ID tumhala disat nahi.. as ka?

1 उत्तर

माफ करा. तुमचा प्रश्न (आम्ही सहसा कोणाचाही मेल आय डी मागत नाही) आम्हाला दिसतो पण कदाचित तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला वेळ झाला असेल. आशा आहे आता तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले असेल. नसेल तर कृपया परत विचारा. आम्ही प्रयत्न करत आहोत की प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर तीन ते चार दिवसांच्या आत दिले जावे. पण प्रश्नांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे कधी कधी उत्तर द्यायला उशीर होतो. कृपया आपला प्रश्न विचारा आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ. आभारी आहे.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 7 =