प्रश्नोत्तरेling,swpnat lingala tathrta yete pn viry padat nahi as ka ?

2 उत्तर

असं होऊ शकतं यात काळजी करण्यासारखं काहीही नाही. निश्चिंत राहा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 2 =