masturbation asked 9 years ago

mi masturbation kelyavr prattek veles majhya angala 5-10 min. sathi khaj sutate.

masturbation krnyacha v kmjor kinva rod honyacha kahi smndh ahe ka

1 उत्तर
Answer for masturbation answered 9 years ago

आपल्या शरीराला सुटणाऱ्या खाजेचा आणि हस्तमैथुनाचा काहीच संबंध नाही. शरीरात निर्माण होणाऱ्या संवेदनांमुळे तुम्हाला खाज सुटल्यााचा अनुभव येत असेल.
कृपया त्वचारोग तज्ञाचा सल्ला घ्यावात व मनातील भीती काढून टाकावी. हस्तमैथुन केल्याने कोणत्याही प्रकारची कमजोरी येत नाही किंवा तब्येत बारीक होत नाही उलट हस्तमैथून ही एक अत्यंत आनंद देणारी गोष्ट आहे. त्याचा आनंद घ्या.     

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 3 =