प्रश्नोत्तरेmaz way 28 ahe etar mulan chy linga kade pahun mala ase wat te ki maze ling khup lhan ahe tasech mi jar wyam kela kinw kahi ag mehnathichi kame keli tar lingacha akar ha purwi pexa kupch lahan zalela asto wa maz daway bajuchy jghet nehami wedan hot astat upaya sanga.

1 उत्तर

मला वाटते तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. विशेषतः तुम्हाला ज्या वेदना होतात त्यासाठी आणि तुमची शंका व्यक्त करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्लाच उपयोगी ठरेल. काळजी करू नका आणि वेळीच मोकळेपणाने वैद्यकीय उपाय करा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

14 + 6 =