प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsMe navryache virya pite. Te mla avdte. Daily virya pilyamule kahi side effects hotat ka?

1 उत्तर

तुमच्या पतिला जर काही लिंगसांसर्गिक आजार नसतील तर वीर्य पिल्याने काही त्रास होण्याची शक्यता नसते.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

9 + 17 =

पुढे जाण्यापूर्वी हे माहीत हवे (Disclaimer)

वापरण्यासंदर्भातील पूर्वअटी