Me navryache virya pite. Te mla avdte. Daily virya pilyamule kahi side effects hotat ka?

625
प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsMe navryache virya pite. Te mla avdte. Daily virya pilyamule kahi side effects hotat ka?
Sheetal Shingate asked 2 weeks ago

1 Answers
let's talk sexuality answered 2 weeks ago

विर्य पिल्याने काही साईड इफेक्ट झालेले ऐकिवात नाही. फक्त तुमच्या जोडीदाराला काही लिंगसांसर्गिक आजार असल्यास मात्र तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल.