प्रश्नोत्तरेCategory: Public QuestionsMe navryache virya pite. Te mla avdte. Daily virya pilyamule kahi side effects hotat ka?

1 उत्तर

विर्य पिल्याने काही साईड इफेक्ट झालेले ऐकिवात नाही. फक्त तुमच्या जोडीदाराला काही लिंगसांसर्गिक आजार असल्यास मात्र तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

18 + 17 =