प्रश्नोत्तरेMitral valve prolapse आणि सेक्स

Mitral valve prolapse हा आजार असलेल्या व्यक्ती सेक्स करू शकतात का ? किंवा करताना काही त्रास उद्भवू शकतो का?

1 उत्तर

कृपया यासाठी तुमचे ज्या डॉक्टरांकडे उपचार सुरु आहेत त्यांचा सल्ला घेणेच जास्त योग्य ठरेल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

6 + 5 =