प्रश्नोत्तरेmut marlavar potat dukte
mut marlavar potat dukte asked 6 years ago

1 उत्तर

असं सहसा होत नाही. पण तरीही कृपया डॉक्टरांना दाखवा. काही संसर्ग किंवा जंतूलागण असेल तर पोटात दुखू शकते.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

12 + 18 =