pranay asked 8 years ago

1 उत्तर
Answer for pranay answered 8 years ago

‘ प्रणय’ या एका शब्दावरून तुमचा प्रश्न आम्हाला समजला नाही. कृपया तुम्हाला असणारा प्रश्न विस्ताराने विचारा म्हणजे आम्हाला उत्तर देणे सोपे जाईल.  

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

19 + 16 =