pranay asked 7 years ago

1 उत्तर
Answer for pranay answered 7 years ago

‘ प्रणय’ या एका शब्दावरून तुमचा प्रश्न आम्हाला समजला नाही. कृपया तुम्हाला असणारा प्रश्न विस्ताराने विचारा म्हणजे आम्हाला उत्तर देणे सोपे जाईल.  

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

17 + 15 =