प्रश्नोत्तरेsanbhog.karun.zalavar.potachi.charabi.vadhate

1 उत्तर

संभोग आणि पोटाची चरबी वाढणे याचा काही संबंध नाही. खाण्याच्या सवयी आणि व्यायामाची कमतरता मुख्यतः चरबी वाढण्याला कारणीभूत असतात.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

0 + 3 =