Sex asked 4 years ago

do women really like rough sex?

1 उत्तर
Answer for Sex answered 4 years ago

हे व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळं असू शकतं. काहींना आवडेल काहींना नाही. आपआपल्या जोडीदाराशी बोलून त्यांना काय आवडेल हे पाहावं अन दोघांनी आनंद मिळवावा.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

12 + 17 =