Sex

457
S asked 9 months ago

do women really like rough sex?

1 Answers
let's talk sexuality answered 9 months ago

हे व्यक्तीपरत्वे वेगवेगळं असू शकतं. काहींना आवडेल काहींना नाही. आपआपल्या जोडीदाराशी बोलून त्यांना काय आवडेल हे पाहावं अन दोघांनी आनंद मिळवावा.