Sex asked 4 years ago

sex kelyanantar kiti divasani pregnancy kalte.

1 उत्तर
Answer for Sex answered 4 years ago

महिन्याभरात… प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्यासाठीची किट बाजारात मिळतात. त्यावरील सूचनांप्रमाणे लघवीची तपासणी केली तर दिवस गेले आहेत की नाही हे समजू शकेल.

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

1 + 18 =