Sex asked 3 years ago

एखादी कामुक आकृती किंवा क्रिया बघताना मुलांचे शिश्न ताठरते. त्याप्रमाणे, कामुक होताना मुलींमध्ये कुठली शारीरिक क्रिया होते?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

15 + 5 =