Sex asked 2 years ago

एखादी कामुक आकृती किंवा क्रिया बघताना मुलांचे शिश्न ताठरते. त्याप्रमाणे, कामुक होताना मुलींमध्ये कुठली शारीरिक क्रिया होते?

आपले उत्तर प्रविष्ट करा

13 + 6 =